2015. március 18., szerda

Semmibevehetetlen

  „Az ember hozzákopik a körülményeihez. Akit semmibe vesznek, semmivé válik” – mondja özvegy Orbán Béláné saját hatvannégy éves fakó személyére utalva Örkény István Macskajáték című tragikomédiájában, amikor barátnőjének, Paulának hatására eldönti, hogy szakít kopottságával és újra kivirágzik.
A szerző leírása szerint a főszereplő Orbánné „elnyűttnek látszó, de elnyűhetetlen, idősebb asszony. Van benne valami alapvető lomposság, amin az sem változtat, hogy nemrég új ruhát kapott, és a haját is barnára festette.”
Az Örkény Színház színpadán – egyébként a darab egészére jellemző a parádés szereposztás – Pogány Judit játssza az idős özvegyet, annyi eleven energiával és kifejezőerővel, hogy egyetlen pillanatra sem látszik sem elnyűttnek, sem kopottnak. Már a darab elején is, amikor a szerelmi háromszöget még nem lehet sejteni, mindössze a hétköznapi élet apró eseményeit, bosszúságait, csatározásait idézi fel nővérének, Gizának írt levelében, már az elején is átéléssel és elszántan veti magát a tejcsarnok macskaellenes vitájának kellős közepébe. Nem az elkopott, megfáradt öreg néni bizonygatja makacsul vélt igazát, kissé reszketegen és talán a saját reszketegségétől ingerülten. Pogány Judit Orbánnéja szorosan együttlüktet a mindenkori környezetével, pontosan tudatában van a többiek jelenlétének, intenzíven magában hordja őket hangsúlyaikkal, kinézetükkel, szavaikkal együtt. Játszva, erőlködés nélkül felidézi az orrát fintorogva felhúzó és mutatóujját rázva magyarázó tejcsarnokosnőt, az elegáns, puszta megjelenésével csendet parancsoló Paulát és természetesen a saját harcra kész személyét, amint egyre paprikásabban és öntudatosan védi a macska fél deci tejhez való jogát, és még sarokba szorítva sem adja fel: érvei fogytán egy utolsó szúrással, megsemmisítő arckifejezéssel veti oda ellenfelének: „Duplavalagú!”
Szükséges is a színészek részéről a kifejezőerő, mert a színpad díszletben igen szegény. Sárga falú, magas belterű kopár belvárosi szobát látunk radiátorokkal és székekkel. Az egyik fűtőtest tetején gramofon helyezkedik el, zenéjével aláfesti a drámaibb, líraibb részeket. Maguk a szereplők kapcsolják be és ki, cserélgetik a lemezeket vagy fokozzák, halkítják a hangerőt. A tér bal oldalát Molnár Piroska foglalja el Gizaként, a többiektől elkülönülve üldögél, bénaságára, testi fogyatékosságára semmi konkrétum nem utal; kisétál vagy besétál, ahogyan a szerepe diktálja. Többrétegű elszigeteltségét leképezi a tér. Külhonban nincs otthon, fiának rosszallása nélkül nem hívhat magához magyar vendégeket. Ápolónővérre van szüksége, hogy kimozduljon a négy fal közül. Az otthoniaktól elválasztja a földrajzi távolság és a mentalitásbeli különbség. Molnár Piroska disztingvált jelenség, alapvető belső nyugalmat sugároz. Noha régóta csak mérsékelten jár társaságba, mégis jobb emberismerő és kevésbé naiv, mint a sürgő-forgó Orbánné. Finom arcrezdülésekkel regál a színpad jobb oldalán történtekre, ahol húga éli családjával és barátaival a mindennapi életét.
Orbánné nem távolságtartó, a darab szereplőinek többségével birtokos viszonyban van. Paulám, Gizám, Viktorom, szomszédnőm, társbérlőm, esetleg, némi malíciával a tejcsarnokosnő felé: „angyalom”. Pogány Judit a személyes érintettséget nem csak szavak szintjén, hanem minden gesztusában érzékelteti és visszasugározza a környezetre. Nem lehet keresztül nézni rajta, még abban a jelenetben sem, amelyben szerepe szerint leginkább láthatatlan: amikor lánya és veje a kedélyes vasárnapi ebéd mellett annyira nem figyelnek rá, hogy folyamatosan félreértik vagy a mondandóját egyszerűen meg sem hallják. Egy ideig egyszerre beszélnek, Bíró Kriszta, a szinkrontolmács lány és Orbánné: Pogány Judit erőteljes hangjával és széles mozdulataival uralja a terepet, megragadja a lánya karját, ide húzza, oda rángatja, amíg a lány kizökken a szövegéből; figyelme persze mindjárt utána újból elterelődik, de Orbánné nem csendesül: dühösen kárhoztatja a közte és családja közt emelkedő falakat. Vajda Milán, a túlterhelt, agyondolgozott orvos vő mackós szeretettel és több elfogadással veszi körül a mamát, mint felesége, de az Orbánnét foglalkoztató dolgokról, divatról, koncertekről, Pauláról és Viktorról nem lehet beszélni vele sem.
Csomós Mari Paulája magára sokat adó társasági hölgy, jól öltözött, kellemes modorú. Tudja, hogyan nyerje meg magának az embereket. Az egyetlen a szereplők közül, aki napszemüveget visel: a szem, a lélek tükre bizonyos esetekben rejtve marad, ahogyan Paula azon szándéka is, hogy behálózza Orbánné régi lovagját, Viktort. Szemben Orbánnéval, aki megdühödik, ha Viktor nem úgy viselkedik, nem úgy udvarol, ahogyan elvárná, Paula nem érezteti senkivel az elégedetlenségét. Túllép a kellemetlenségeken; szolid életélvezet nyilvánul meg abban, ahogyan könnyed hangon kér egy Hubertust, ahogyan mások múltja, szokásai, tulajdonságai iránt érdeklődik – nem egészen önzetlenül. Ahogyan korábban Orbánnét, később Viktort, legvégül Viktor kimért modorú anyját is megnyeri magának. Az anyát, CS. Bruckner Adelaidát Békés Itala játssza szálegyenes tartással; aprócska termete ellenére rendíthetetlen, mint egy sziklatömb. Látszik, hogy mint operaénekes fia, ő is megszokta  a nyilvánosság előtti szereplést, és Viktor mellé sokkal jobb választásnak tartja a reprezentálni tudó Paulát.
Maga Viktor, akit Jordán Tamás alakít, ellenben a legkevésbé sem úgy fest, mint egy operaénekes. Barna kalapjában, bőrdzsekijében, kék ingjében olyan, mint egy amerikai self-made man, rekedtes hangja mögött komoly dohányos múlt sejthető, artikulációja hagy némi kívánnivalót maga után. Szivar- vagy whiskey-reklám modellarca lehetne. Kissé érthetetlen, hogyan csöppent a fővárosi társbérlet ódon falai közé, és miért nem csodálkozik megjelenésén a közegbe jobban belesimuló Orbánné vagy Paula. A Jordán Tamás belépőjét kísérő operazene a Don Juanból kiélesíti a kontrasztot. Csak akkor érezni, hogy elemi köze van a muzsikához, amikor Wagnerről és a zenéről beszél, mély meggyőződéssel, kioktatóan és a felületes kontároknak kijáró eredendő lenézéssel.
Noha a darab alapvetően Orbánné életének tragikomédiája, ebben az előadásban mindenekelőtt Egérke – Kerekes Éva – alakján sír nevetve vagy nevet sírva a közönség. Kerekes Éva egérkejellegét megadja az, hogy gondosan megcsócsál minden gondolatot és megrág minden egyes kiejtett szót. Riadozó bátortalansággal surran ide-oda, beóvakodik az ajtón, vagy egyszercsak a semmiből megjelenik az elsötétített előszobában. Mint Orbánné, ő is nagyon pontosan felfogja a környezet mozzanatait, de hiányzik belőle a harcrakészség, a legkisebb vélt ellenséges hatásra meghátrál. A kaotikus, folyton változó világban benyomásai rendszerezésével vél kapaszkodót találni, ezért lassan, akkurátusan beszél. Beszámolói hivatalos levelekre hasonlítanak, szavai lassan-lassan koppannak, mintha egy ujjal hosszas töprengés után leütne egy-egy billentyűt egy írógépen. Érzelmeit tompítva, szűk skálán fejezi ki; látszik rajta, hogy hajlamos önvédelemből kerülni a feltűnést, és elhiszi róla a néző – inkább, mint Orbánnéról – hogy hozzákopik a környezetéhez.
A macskajáték-fináléban a tempó lelassul, a szereplők egymás mellett ülve, magukról harmadik személyben szólva mesélik el Orbánné és Egérke fogócskáját. Pogány Judit egészen addig, még a megelőző mérgezéses jelentében is olyan, mint egy tűzhányó, amely tüzes lávát pöfékel magából; az alkalmatlan időben telefonáló „Matuszné angyalom” keresetlenül megkapja tőle a magáét. Nem kell félteni attól, hogy miután Csermlényi Viktor semmibe vette, semmivé válik.
Pogány Judit Orbánnéja semmibevehetetlen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Örkény István: Macskajáték
Rendező: Mácsai Pál
Helyszín: Örkény István Színház
Időpont: 2015.03.08.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése