2015. február 27., péntek

Bohózat és szomorújáték Heilbronnban

A megszűnését februárban bejelentő Szputnyik Hajózási Társaság előadásait – köztük A heilbronni Katicát - tavasz végéig láthatja a közönség. Kleist darabja egyszerű cselekményvezetésű, jól követhető lovagdráma, amelynek végén a tiszta és állhatatos jellem elnyeri jutalmát, a rossz, intrikus figura pedig hoppon marad. Mintha a gyerekkor régi meséi elevenednének meg, várnéppel, császárral, mitikus lényekkel. Szinte tapintható a darab szellemiségében a Süsüből  ismerős rigmus: „Üdvözöllek, dicső lovag, szép a ruhád, szép a lovad” – váratlan találkozások, egymásra találások, fennkölt lovagi eszmék, csinos ruhák, vitéz paripák, szép nők. A rendező, Kovács D. Dániel legnagyobb érdeme, hogy a kissé süsüs mesét a lehető legegyszerűbb eszközök kreatív felhasználásával komoly felnőttmesévé mélyíti.
A díszlet elemei könnyen leltárba vehetők. Írd és mondd: 2 darab asztal, 1 darab szék, 1 mennyezeti lámpa. Ezekkel a minimál-elemekkel és elemek között játszanak a színészek.
Az előadás azzal a jelenettel indul – azt a jelentet emeli ki a darab utolsó részéből az elejére a rendező -, amikor Friderik, Sugárvár grófja gyengéden, udvarlóan faggatja a bodzabokrok árnyékában a félálomban lévő Katicát: miért követi őt mindenhová? A két összetolt asztal képezi a mező magaslati pontját, Kurta Niké hunyt szemmel elhanyatlik rajta mozdulatlanul, Hajduk Károly óvatosan mellé húzódik és igyekszik elejtett szavaiból kibogozni a titkot, mintha csapdába esett állat fájó mancsát bogozná ki a rácsapódott vasak közül. Rejtély, kíváncsiság, segítő akarat és vonzalom lebeg a levegőben, egyelőre súlytalanul, megfoghatatlanul.
Azután a szín bírósági tárgyalássá alakul, ahol újabb szereplők jelennek meg, tisztázódik, ki kicsoda, hogyan vonta magára Friderik Katica apjának, Tiboldnak a haragját. A himbálózó mennyezeti lámpa fényében ide-oda bolyonganak a talpig feketébe öltözött esküdtek árnyai. Tibold hosszú monológban ismerteti az előzményeket, Király Dániel helyenként küzd a masszív, tömör szöveggel, amely mintha egyhelybe szegezné; keveset mozog, gesztikulál. Amint Sugár grófja átveszi Katica vallatását, megelevenedik a szín. Hajduk Károly méltóságteljes, disztingvált jelenség. Gyóntató modorban kezdi, kenetteljesen és távolságtartón. Később egyre vehemensebben faggatózik, indulatba hozza az egyébként szelíd természetű Katicát, aki rosszul viseli saját felindulását, reszket és szorong. Nincsenek egyenlő helyzetben; Katica térdel, Friderik mindig legalább fél fejjel fölé magaslik, és nem ismer pardont: szavaival fokozza a lányra nehezedő nyomást, lehajol hozzá egészen közel, szemével fogvatartja a szemét, és kérdez, egyre kérdez. Az igézet, amellyel szándéka ellenére hatalmában tartja az emlékei közt kutató, engedelmes Katicát, nyilvánvaló. Maguk az esküdtek is látják, és megsajnálják a tehetetlenül vergődő, értetlen leányt. A tárgyalás Friderik felmentésével végződik. A bosszúszomjas apán kívül mindenki úgy gondolja, hogy semmiféle ördögi, rosszindulatú mesterkedésről nincs szó, csupán „a természet mindennapos csodáiról”. Tibold karjára veszi az eszméletét vesztő lányt és kiviszi a színről, Friderik pedig valódi könnyeket sír, mintha a saját könyörtelen faggatózása utólag fájni kezdene belül.
A nevezetes asztalka ismét átalakul, Kunigunda – Bach Kata – hever rajta megkötözve fogolyként. A fogoly körül állandó a nyüzsgés-forgás a szénégető kunyhó sötétjében. Szabó Zoltán egyszerre játsza a két fogvatartót, Miksa és György grófokat. Néha balról villan fel a fény, Szabó Zoltán félprofilban látszik, mély, rekedtes hangon dörmög. Máskor jobbról világítják, eltérő szögből; egészen más hangon szólal meg, másik karakterre vált, fél pillanat alatt. A kontraszt ellenállhatatlanul mulatságos. Ugyancsak Szabó Zoltán lényegül át még számtalan más gróffá is az előadás folyamán, újra és újra megteremtve pillanatról pillanatra a saját ellentétét.
Hamarosan megérkezik Friderik, akinek szintén a kunyhó mellett vezet el az útja. Ismeretlenül is a hölgy szolgálatára kel és nekilát a kiszabadításának. Csatajelenetek hangeffektjei hallatszanak, kard pendül, buzogány suhog, a vitézek úgy vívnak egymással, mintha fegyver lenne a kezükben, holott csak a levegőt markolják, és úgy esnek össze sebesülten, mint akiket valós találat ért. Az illúzió szinte tökéletes, és hogy mégis illúziótlanul, láthatóan tárgyi eszközök nélkül teremtik meg, nevetésre ingerli a nézőt.
Bach Kata szigorú eleganciával jeleníti meg az arisztokrata hölgyet. Határozottan, ugyanakkor mértéktartóan flörtölni kezd megmentőjével, Friderikkel; gyakorlata van benne, hiszen rendre az ujja köré csavarja a környék lovagjait.
Friderik álmát Király Dániel meséli el Szibilla szerepében, a felismerhetetlenségig öregasszonnyá lényegülve. Ezúttal nem monologizál, hanem előadja az álmot. Eljátssza Frideriket, az anyját és az angyalt, jó arányú szereptorlódással: egyszerre marad az elbeszélő Szibilla és az a figura, akiről éppen mesél. Kunigunda töprengve hallgatja, fejében már érlelődik a terv, hogy megszerzi  férjnek Sugárvár grófját. A siker azonban nem csak a kiszemelten múlik, hiszen ott van az udvarnál a betolakodó vendéget dühös gyanakvással figyelő, akaratos anya is - Rainer-Micsinyei Nóra -, aki kezének intésével irányítja fiát Kunigundához közelebb vagy távolabb, ahogyan a helyzet – az érdekei – kívánják.
A kisasztalt egy időre száműzik a színről, amíg Katica és az apja hazafelé tartva keresztülvágnak egy fenyőerdőn. Újabb illúzió: a két alak a nézőkkel szemben, egy helyben sétál, két oldalt elsuhan mellettük a táj, illetve a fenyőágakat ringató fák. Katica az oldott családi közegben beszédesebb, mint eddig. Arckifejezése, hangjának tónusa butuskás, szavaiban van valami primitív és erőszakos. Apjával való vitájában hisztérikusan elragadtatja magát, és amikor a saját haláláról vízionál, Tibold elveszti a türelmét és kioszt egy pofont. Katica elcsendesedik, Tibold bocsánatkérően tudakolja, haragszik-e. Folytatják az útjukat, nem történt helyrehozhatatlan törés, hiszen alapvetően szeretik egymást.
Még aznap véletlenül a lány tudomására jut a Sugárvár ellen tervezett merénylet, Katica felkerekedik, hogy személyesen adjon hírt a veszedelemről. A kisasztal visszatér mint várkapu, a leány megdöngeti. Friderik, aki éppen házasodni készül, minden eddiginél kevésbé örül a hívatlan és váratlan vendégnek. Meghallgatni sem hajlandó, és amikor Katica csak köti az ebet a karóhoz, hogy életbevágó hírt hozott, lekapja a falról a fekete habszivacs korbácsot és komoly indulattal elveri. Minden ütés mintha azt kérdezné: még mindig itt vagy? Még mindig nem unod?
Katica tehetetlenül áll, miközben csúszik szét: kibomlik a haja, ruhája egyre ziláltabb. Friderik végre kiadja minden dühét és sarokba hajítja a korbácsot. A döbbenten figyelő szolga, Gottschalk – Kárpáti Pál – igyekszik enyhíteni a feszültséget, szelíden félrevonja Katicát és kifaggatja, mi járatban van pontosan. Mint korábban is, most is nyíltan örül, hogy viszontlátja  a lányt.
A közelgő támadás híre észhez téríti Frideriket. Elszégyelli magát, ahogyan Katicára néz, és egy selyemkendőt kínál neki védelemül az esti hideg ellen – de ezt is olyan szerencsétlenül, hogy a földre ejti, Katica hajlonghat mélyen a kelme után.
Villódzó fények közt kezdetét veszi az ostrom, itt porba hull egy fej, ott átharapnak egy torkot, nyílvesszők repkednek a levegőben, az egyik vessző ütközések és kanyarok után talál célba, mint a biliárdasztalon a cselesen meglökött golyó. Miután mindenki holtan hever a csatatéren, a holtak életre kelnek, modern zenére táncra perdülnek, Friderik alaposan megforgatja Katicát és Kunigundát, majd a két lány Frideriket. A bohózatba illő vérfürdő után elkomolyodik a történet, a szerelmi háromszög egyre élesebb körvonalat kap.
Megismétlődik a darab első jelenete - hasonló szavakkal, de bizonyos látványbeli különbséggel -, amelyben Friderik arról kérdezi az alvó Katicát, miért jár utána mindig. Katica még azelőtt vetkőzni kezd, hogy elaludna, hiányos öltözékében a vallatás hangsúlyosan erotikus. Mögöttük kinyílik a tér, gőz gomolyog, a díszletben nincs semmi földi; egy másik valóság veszi őket körül.
Valamivel később kiderül, hogy nem csak körülöttük, hanem Kunigunda körül – helyesebben: magában Kunigundában - is van valami furcsaság. A flörtre mindig kész szép hölgy álcája lassan szétmállik, előbukkan alóla egy gépies, célratörő, kevéssé emberi és nagyon hideg lény alakja. Ahogyan Friderik és Katica közelednek egymáshoz, úgy szorul ki egyre jobban Kunigunda a méltó vetélytárs szerepéből, mintha eddig Friderik figyelme melegítette volna, és most, hogy a figyelem elfordult róla, képtelen lenne leplezni érzelemszegény, szürkévé fakult valóját. A változás Frideriknek is feltűnik, úgy néz Kunigundára, mintha először látná – bizonyos értelemben így is van -, végigtapogatja, mintha a bőre alatt keresné azt a másik, vidám és érte rajongó nőt, aki nincs sehol. Kunigunda még adja a menyasszonyt, de kimondatlanul is érződik, hogy kétségbeesett színjátékról van szó, amely nem téveszt meg senkit, legkevésbé  Frideriket.
Kunigunda mellett Katica ragyogóbbnak tűnik fel, mint bármikor; fényét emeli frissen szerzett rangja, miután a császár örökbe fogadja és lányaként kezeli. Friderik, aki korábban sem bizonyult a szerelmi tapintat bajnokának, megkéri Katica kezét és Kunigundáról, valamint a vele történt eljegyzésről egészen egyszerűen megfeledkezik. Kunigunda csak a szerelmesek kézfogóján döbben rá, hogy nem ő lesz az ifjú feleség. Jeges hangon, megalázottan átkokat szór a fiatal párra. Katica, aki, mint korábban, most sem érti, mi történik körülötte, csak azt, hogy mint eddig is, most is elválaszthatatlanul Friderikhez tartozik, nem bírja a beálló, komoly csöndet és elveszti az eszméletét.
Hátul újra kinyílik a tér, bele a végtelenbe, gomolygó gőz száll fel, elfedve a szemhatárt.
Friderik a karjába veszi menyasszonyát, hosszan szembenéz az ellenségesen rájuk meredő Kunigundával, majd elfordul, védőn magához szorítja Katicát és eltűnik vele a párás, gomolygó ködben.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heinrich von Kleist: A heilbronni Katica
Rendező: Kovács D. Dániel
Helyszín: Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház
Időpont: 2015.02.21.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése